Lasteaed

Osalustasu


Lasteaia osalustasu maksmist reguleerib Tori Vallavolikogu määrus nr 80 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine“ https://www.riigiteataja.ee/akt/427082019001?leiaKehtiv 

Määrusest tulenevalt on lapsevanema poolt kaetava osalustasu määr ühes kuus 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast. 

Alates  01.01.2024 on

  • Lasteaia kohatasu ühe lasteaias käiva lapse puhul 65.60 eurot kuus. 
  • Ühest perest (nii vanema kui laste elukoht Tori vallas) lasteaias käiva teise lapse osalustasu on 32.80 €, kolmas jne laps on osalustasu maksmisest vabastatud. 

Täpsustuseks:

  • Osalustasu makstakse alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseni vallavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel sellel näidatud kuupäevaks.
  • Kui lapsevanem soovib kasutada osaajalist kohta kindlatel päevadel kuus, annab ta oma soovist ELIISIS juhtkonnale teada. Osalustasu määr on proportsionaalne osaaja mahuga.
  • Osalustasu suvekuude (juuni, juuli, august) eest ei maksta juhul, kui vanem on esitanud kirjaliku avalduse ELIISIS lasteasutuse juhtkonnale hiljemalt 10. maiks, märkides ära (täis)suvekuud, mille jooksul lasteasutuse kohta ei kasutata.

Lasteaia osalustasu maksmist reguleerib Tori Vallavolikogu määrus nr 80 „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine“ https://www.riigiteataja.ee/akt/427082019001?leiaKehtiv 

Määrusest tulenevalt on lapsevanema poolt kaetava osalustasu määr ühes kuus 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast. 

Alates  01.01.2024 on

  • Lasteaia kohatasu ühe lasteaias käiva lapse puhul 65.60 eurot kuus. 
  • Ühest perest (nii vanema kui laste elukoht Tori vallas) lasteaias käiva teise lapse osalustasu on 32.80 €, kolmas jne laps on osalustasu maksmisest vabastatud. 

Täpsustuseks:

  • Osalustasu makstakse alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseni vallavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel sellel näidatud kuupäevaks.
  • Kui lapsevanem soovib kasutada osaajalist kohta kindlatel päevadel kuus, annab ta oma soovist ELIISIS juhtkonnale teada. Osalustasu määr on proportsionaalne osaaja mahuga.
  • Osalustasu suvekuude (juuni, juuli, august) eest ei maksta juhul, kui vanem on esitanud kirjaliku avalduse ELIISIS lasteasutuse juhtkonnale hiljemalt 10. maiks, märkides ära (täis)suvekuud, mille jooksul lasteasutuse kohta ei kasutata.